Informace pro pojištěnce kteří mají nárok na jízdu sanitkou hrazenou jejich zdravotní pojišťovnou

Pro pojištěnce pojištěné u českých pojišťoven jsou naše služby zcela zdarma, pokud mají od svého lékaře lístek k přepravě (příkaz ke zdravotnímu transportu) . Ten by v případě nemoci, úrazu či po zákroku měl vystavit Váš lékař. Na přepravu sanitním vozem má nárok každý pojištěný  pokud se necítí na cestu k lékaři či po výkonu zpět domů sám po své ose.

Pokud Vám Váš lékař nevystavil lístek k přepravě sanitním vozidlem a Vy se domníváte, že na něj máte nárok, kontaktujte oddělení revizního lékaře svojí zdravotní pojišťovny a konzultujte svůj požadavek přímo s revizním lékařem. Ten Vám na základě Vámi podaných informací, diagnózy, Vašeho aktuálního zdravotního stavu sdělí, zda tento nárok máte či nikoli.

 

Informace pro pojištěnce kteří nedostanou lístek k přepravě sanitkou a chtějí sanitkou jet

Pokud by Vám nebyl vystaven lístek k přepravě sanitkou Vašim lékařem ani po konzultaci s revizním lékařem Vaší pojišťovny a Vy se přesto necítíte na cestování hromadnou dopravou, ať už z důvodu imobility, horší pohyblivosti apod., můžete si opět vybrat sanitní službu s tím, že celou přepravu hradíte sami. Na provedenou platbu v hotovosti dostanete od řidiče doklad o zaplacení, který můžete případně zkusit uplatnit zpětně u Vaší zdravotní pojišťovny.

Sanitkou můžete jet v zásadě dvěma směry. Buď do zdravotnického zařízení (k praktickému lékaři, ambulantnímu specialistovi, do nemocnice, lázní, na rehabilitaci apod.), ať již z domova či jiného zdravotnického zařízení (od praktického lékaře do nemocnice, z léčebny dlouhodobě nemocných do domova s pečovatelskou službou apod.), nebo z jakéhokoli zdravotnického zařízení domů.


informace o cenách dostanete na tel. čísle 499 421 789
základní sazba za ujetý kilometr je 20,- Kč
jsme levnější než TAXI