Transmedicar s.r.o. Vrchlabí – Sanitky Vrchlabí


Zdravotnická dopravní služba (ZDS) se zabývá přepravou DRNR – doprava raněných, nemocných a rodiček. Působíme již od roku 1992. Naše ZDS je začleněna do Traumatologického plánu Královéhradeckého kraje a spolupracuje s IZS – integrovaného záchranného systému ČR. Všechny vozy jsou vybaveny AED (automatický externí defibrilátor).

Zajišťujeme odborný zdravotní transport pojištěnců po celé České Republice a i celé Evropě. Působíme v Královéhradeckém kraji v naší smluvní garantované oblasti:

Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Labská, Mísečky, Bedřichov, Přední Labská, Hostinné, Strážné, Luisino údolí, Dolní Dvůr, Hoř.Vrchlabí, Kněžice,Horní Lánov, Lánov, Prostřední Lánov, Liščí kopec, Podhůří, Dolní Branná, Kunčice, Dolní Lánov, Horní Kalná, Černý Důl, Čistá, Fořt, Bolkov, Rudník, Janovice, Javorník, Prosečné, Terezín, Arnultovice, Klášterská Lhota, Slemeno, Čermné, Dolní Kalná, Karlovka, Ždírnice, Olešnice, Vestřev, Chotěvice, Nové Zámky.

Disponujeme vozovým parkem značek Mercedes- Benz Vito 4×4, Volkswagen Transportér T6, T5, 4×4, Ford Tranzit a Renaul Trafic.

img_9827
img_9699

Jsme smluvní partneři
všech zdravotních pojišťoven ČR:

V rámci DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček)
nabízíme tyto převozy:

 K specializovaným vyšetřením.
 K nutnému ošetření.
 Na rehabilitace.
 Na kontroly k lékaři a zpět.
 Převozy pro samoplátce bez indikace lékaře.
 Repatriace ze zahraničí.
 Místní i dálkové převozy k hospitalizaci, k pobytu v lázních a zpět, po celé ČR a Evropě.
 Dále nabízíme zdravotní asistence u kulturních a společenských akcí.
 Vozy jsou vybavené dle vyhlášky.
sanitka2
parallax layer

Informace pro pojištěnce kteří mají nárok na jízdu sanitkou hrazenou jejich zdravotní pojišťovnou

Pro pojištěnce pojištěné u českých pojišťoven jsou naše služby zcela zdarma, pokud mají od svého lékaře lístek k přepravě(příkaz ke zdravotnímu transportu) . Ten by v případě nemoci, úrazu či po zákroku měl vystavit Váš lékař. Na přepravu sanitním vozem má nárok každý pojištěný  pokud se necítí na cestu k lékaři či po výkonu zpět domů sám po své ose.

Pokud Vám Váš lékař nevystavil lístek k přepravě sanitním vozidlem a Vy se domníváte, že na něj máte nárok, kontaktujte oddělení revizního lékaře svojí zdravotní pojišťovny a konzultujte svůj požadavek přímo s revizním lékařem. Ten Vám na základě Vámi podaných informací, diagnózy, Vašeho aktuálního zdravotního stavu sdělí, zda tento nárok máte či nikoli.

Informace pro pojištěnce kteří nedostanou lístek k přepravě sanitkou a chtějí sanitkou jet

Pokud by Vám nebyl vystaven lístek k přepravě sanitkou Vašim lékařem ani po konzultaci s revizním lékařem Vaší pojišťovny a Vy se přesto necítíte na cestování hromadnou dopravou, ať už z důvodu imobility, horší pohyblivosti apod., můžete si opět vybrat sanitní službu s tím, že celou přepravu hradíte sami. Na provedenou platbu v hotovosti dostanete od řidiče doklad o zaplacení, který můžete případně zkusit uplatnit zpětně u Vaší zdravotní pojišťovny.

Sanitkou můžete jet v zásadě dvěma směry. Buď do zdravotnického zařízení (k praktickému lékaři, ambulantnímu specialistovi, do nemocnice, lázní, na rehabilitaci apod.), ať již z domova či jiného zdravotnického zařízení (od praktického lékaře do nemocnice, z léčebny dlouhodobě nemocných do domova s pečovatelskou službou apod.), nebo z jakéhokoli zdravotnického zařízení domů.

informace o cenách dostanete na tel. čísle:
499 421 789

základní sazba za ujetý kilometr je 20,- Kč

jsme levnější než TAXI

Společnost Trans Medicar spol. s r.o. je členem
Asociace nestátních dopravních zdravotních služeb ČR

asociace
Historie asociace

Asociace pracovníků nestátní dopravní zdravotní služby je zájmovou, dobrovolnou, na politických stranách nezávislou organizací, otevřenou všem zájemcům bez rozdílu politické příslušnosti, náboženského vyznání a funkčního zařazení, kteří se sdružují k uplatnění a hájení společenských zájmů, povinností a práv. Obvodem působnosti asociace je Česká Republika.

Cíle asociace
Smyslem asociace je sdružovat všechny pracovníky nestátní dopravní zdravotní služby lékaře, SZP, nižší zdravotnické pracovníky.
Asociace bude usilovat o vytvoření odborné sekce budoucí Komory pracovníků nestátní DZS, která by ověřovala a také posléze garantovala profesnost všech pracovníků nestátní DZS, jejich připravenost plnit své povolání v souladu s příslušnými právními předpisy a etikou. Prosazuje odpovědné postavení pracovníků nestátní DZS. Podílí se na uplatnění náležité reprezentace nestátní DZS v rámci obecně platných zásad, rozvíjí spolupráci s odbornými organizacemi v zahraničí, popř. se s nimi sdružuje.